"WHAT YOU SEE IS WHAT YOU GET"

dissabte, 25 de juny de 2016

El plec asiàtic

El plec asiàtic

El plec asiàtic és conegut també com la parpella epicantal. L’epicant és el replegament cutani que cobreix l'angle intern dels ulls, especialment desenvolupat en els pobles asiàtics i més concretament mogols. També es pot donar en poblacions caucàsiques i afroamericanes.

Aquests plecs defineixen especialment el rostre asiàtic, dotant-lo de la seva característica personalitat i aquest aire de misteriosa tristesa a l’inclinar l'eix de la parpella cap amunt.

En relació a tot això:

Significa alguna cosa sentir cantar a Caetano Veloso la cançó Cucurrucucu Paloma a la pel·lícula, Happy Together, del director Wong Kar-Wai, mentre veiem com dos homes tracten de mirar-se?
I a Nat King Cole cantar també Quizás, quizás, quizás?

O a Connie Francis un commovedor Siboney?

I una magnífica Perfidia interpretada per Xavier Cugat?

I la música de Shigeru Umebayashi?

Significa alguna cosa?
Tenen aquestes cançons alguna relació amb el "plaer extàtic" en la contemplació de la veritable bellesa?

Té alguna importància fumar una cigarreta amb elegància?

O que la paret del fons sigui verda i la següent vermella?, una cortina blava al costat d'una llum groga?

Igual que a la sala de ball de sota de casa meva, La Florida?

Sí.
Com s'aconsegueix dotar un ambient pobre i tronat d'una sofisticació tranquil·la i espontània?

Cal mirar poc a poc? A les coses i als altres?

Per què algunes coses cal fer-les així, poc a poc, molt a poc a poc?
Com hem de mirar-nos a nosaltres mateixos? Què hem de fer per ser mirats bé?

Els llums xinesos són bonics? Quina classe de llum és la seva? ¿Projecta claredat o endolceix i revesteix de suavitat a les ombres i a les cantonades?

Com aconseguim avui dia que un bigoti fi i retallat d'home sigui atractiu? És impossible? És ridícul?

Ens agraden els quipaos que vesteix i llueix Maggie Cheung, en In the Mood for Love?

Ens agrada ella?

Ens agrada ell, Tony Leung?
Ens agrada com es mouen ells dos? Sense tocar-se.

Per què pensem que es mouen a poc a poc?

Per què és tan bonica de rostre i de cos Maggie Cheung?

Per què té aquestes malucs tan ben marcats? I la cintura tan estreta? I el ventre tan pla? ¿I els pits tan ben formats?
Per què el traç asiàtic, o més exactament Thai, és -tal vegada- la veritable línia de l'autèntica bellesa física femenina, el seu veritable perfil, el tret on podem trobar-la més nítidament?

Per què el director, Wong Kar-Wai, quan els dos protagonistes de In the Mood for Love decideixen passar la primera i l'última nit junts, només ens mostra una dolça carícia de mans dins el taxi que els porta a l'hotel?
Quines coses belles succeeixen dins dels taxis?

És necessari fer coincidir aquesta fallida història d'amor amb la fi d'una altra ciutat, Hong Kong? És la ciutat també un personatge?

Per què moltes persones tenen obsessió pels números de les habitacions dels hotels? Per què Wong Kar-Wai titula 2046, el número d'una habitació d'hotel, a una de les seves últimes i millors pel·lícules?

Per què vaig titular jo en una ocasió un relat com L'habitació 601?
Què passa als hotels? Passa alguna cosa que hagi de saber-se?, O alguna cosa que s’hagi ocultar?

Ens agrada Ziyi Zhang?
Com és que pot haver dones tan boniques i amb els ulls asimètrics com ella?

Per què el protagonista i escriptor de 2046 creu estar escrivint sobre el futur, quan en realitat escriu sobre el passat? Això és ineludiblement sempre així?, el futur només és un passat diferent?

Està boig aquest escriptor tractant de comportar-se com un cínic i mostrar-se invulnerable amb les dones, quan en realitat mai ha pogut oblidar a La seva Li Zhen, un antic amor que el llastra i paralitza, i del que no sap o no pot desprendre’s?


En una pel·lícula a color quina importància ha de tenir el color negre? On col·locar-lo?, en l'impecable vestit del protagonista masculí? En algun dels abrics de la protagonista femenina que al treure-se'l ens enlluerni  amb el color del seu quipao?

Per què són tan bonics aquests vestits asiàtics?

Per què un pot estar hores embadalit mirant a tots els actors i actrius de les pel·lícules de Wong Kar-Wai?
Carina Lau, Maggie Cheung, Brigitte Lin, Michele Reis, Faye Wong, Takeshi Kaneshiro, Tony Leung, Andy Lau, Jacky Cheung, Leslie Cheung, Ziyi Zhang.

Ens recorda tot això les pel·lícules d'Antonioni? O les de David Lynch, Lost Highway i Mulholland Drive? Per què? El color és el mateix?, només és el color? És el temps?, són les seves dones?

Tot això té alguna cosa a veure amb el plec asiàtic?

Amb l'ull?, amb el caminar?, amb el seure’s a la vora del llit?

Hi ha algun tractat que ensenyi a seure correctament i sensual a la vora del llit?
Filmografia de Wong Kar-Wai en ordre invers:

·     My Blueberry Nights (2007)
·     Eros (Segmento "La mano") (2004)
·     2046 (2004)
·     Six Days (videoclip de Dj Shadow) (2002)
·     The Follow (cortometraje) (2001)
·     In the Mood for Love (Deseando amar) (2000)
·     Happy Together (1997)
·     Fallen Angels (1995)
·     Chungking Express (1994)
·     Ashes of Time (1994)
·     Days of Being Wild (1991)
·     As Tears go By (1988)
En l'última escena de In the Mood for Love el protagonista masculí, al cap dels anys, viatja a les ruïnes d'Angkor, a Cambodja. Allà, entre palaus i mala herba, busca un forat petit, un simple buit, una esquerda a la pedra vella per dipositar-hi alguna cosa.

La càmera s'allunya per mostrar-nos la grandiositat del lloc i la petitesa i solitud d'aquest home, que en un racó, diposita en aquest petit forat no sabem què, i que agafant-se a la pedra l'abraça i la besa, besa aquesta cavitat, aquesta obertura en la que acaba de dipositar el seu secret, el seu missatge.

La besa amb determinació i força.

Besa el ventre d'una pedra vella en què ha dipositat la seva joia.Per a tota l'eternitat.

La música cessa.

Silenci.
19 de setembre de 2007


------------------------------------------------------


El pliegue asiático

El pliegue asiático es conocido también como párpado epicantal. El epicanto es el repliegue cutáneo que cubre el ángulo interno de los ojos, especialmente desarrollado en los pueblos asiáticos y más concretamente mogoles. También se puede dar en poblaciones caucásicas y afroamericanas.

Estos pliegues definen especialmente el rostro asiático, dotándolo de su característica personalidad y ese aire de misteriosa  tristeza al inclinarse el eje del párpado hacia arriba.

En relación a eso:

¿Significa algo oír cantar a Caetano Veloso la canción Cucurrucucu Paloma en la película, Happy Together, del director Wong Kar-Wai, mientras vemos como dos hombres tratan de mirarse?
¿Y a Nat King Cole cantar también Quizás, quizás, quizás?

¿O a Connie Francis un conmovedor Siboney?

¿Y una magnífica Perfidia interpretada por Xavier Cugat?

¿Y la música de Shigeru Umebayashi?

¿Significa algo?
¿Tienen esas canciones alguna relación con el “placer extático” en la contemplación de la verdadera belleza?

¿Tiene alguna importancia fumar un cigarrillo con elegancia?

¿O que la pared del fondo sea verde y la de al lado roja?, ¿una cortina azul junto a una luz amarilla?

¿Igual que la sala de baile debajo de mi casa, La Florida?

Sí.
¿Cómo se consigue dotar a un ambiente pobre y raído de una sofisticación tranquila y espontánea?

¿Es necesario mirar despacio? ¿A las cosas y a los demás?

¿Por qué algunas cosas hay que hacerlas así, despacio, muy despacio?
¿Cómo debemos mirarnos a nosotros mismos? ¿Qué debemos hacer para ser mirados bien?

¿Las lámparas chinas son bonitas? ¿Qué clase de luz es la suya? ¿Proyecta claridad o dulcifica y reviste de suavidad a las sombras y a las esquinas?

¿Cómo conseguimos hoy en día que un bigote fino y recortado de hombre sea atractivo? ¿Es imposible? ¿Es ridículo?

¿Nos gustan los quipaos que viste y luce Maggie Cheung, en In the Mood for Love?

¿Nos gusta ella?

¿Nos gusta él, Tony Leung?
¿Nos gusta cómo se mueven los dos? Sin tocarse.

¿Por qué pensamos que se mueven despacio?

¿Por qué es tan hermosa de rostro y de cuerpo Maggie Cheung?

¿Por qué tiene esas caderas tan bien marcadas? ¿Y la cintura tan estrecha? ¿Y el vientre tan plano? ¿Y los pechos tan bien formados?
¿Por qué el trazo asiático, o más exactamente Thai, es –tal vez– la verdadera línea de la auténtica belleza física femenina, su verdadero perfil, el rasgo donde podemos hallarla más nítidamente?

¿Por qué el director, Wong Kar-Wai, cuando los dos protagonistas de In the Mood for Love deciden pasar la primera y la última noche juntos, solamente nos muestra una dulce caricia de manos dentro del taxi que los lleva al hotel?
¿Qué cosas hermosas suceden dentro de los taxis?

¿Es necesario hacer coincidir esta fallida historia de amor con el fin de otra ciudad, Hong Kong? ¿Es la ciudad también un personaje?

¿Por qué muchas personas tienen obsesión por los números de las habitaciones de los hoteles? ¿Por qué Wong Kar-Wai titula 2046, el número de una habitación de hotel, a una de sus últimas y mejores películas?
¿Por qué titulé yo en una ocasión un relato como La habitación 601?

¿Qué sucede en los hoteles? ¿Sucede algo que deba saberse?, ¿O algo que deba ocultarse?

¿Nos gusta Ziyi Zhang?
¿Cómo es que pueden existir mujeres tan bonitas y con los ojos asimétricos como ella?

¿Por qué el protagonista y escritor de “2046”  cree estar escribiendo sobre el futuro, cuando en realidad escribe sobre el pasado? ¿Eso es ineludiblemente siempre así?, ¿el futuro solamente es un pasado diferente?

¿Está loco ese escritor tratando de comportarse como un cínico y mostrarse invulnerable con las mujeres, cuando en realidad nunca ha podido olvidar a Su Li Zhen, un antiguo amor que lo lastra y paraliza, y del que no sabe o no puede desprenderse?
En una película a color ¿qué importancia ha de tener el color negro? ¿Dónde colocarlo?, ¿en el impecable traje del protagonista masculino? ¿En alguno de los abrigos de la protagonista femenina que al quitárselo nos deslumbre con el color de su qipao?

¿Por qué son tan bonitos estos vestidos asiáticos?

¿Por qué uno puede estar horas embelesado mirando a todos los actores y actrices de las películas de Wong Kar-Wai?
Carina Lau, Maggie Cheung, Brigitte Lin, Michele Reis, Faye Wong, Takeshi Kaneshiro, Tony Leung, Andy Lau, Jacky Cheung, Leslie Cheung, Ziyi Zhang.

¿Nos recuerda todo ello las películas de Antonioni? ¿o las de David Linch  Lost Highway y Mulholland Drive? ¿Por qué? ¿El color es el mismo?, ¿sólo es el color? ¿Es el tiempo?, ¿son sus mujeres?

¿Todo eso tiene algo que ver con el pliegue asiático?

¿Con el ojo?, ¿con el caminar?, ¿con el sentarse al borde de la cama?

¿Existe algún tratado que enseñe a sentarse correcta y sensualmente al borde de la cama?
Filmografía de Wong Kar-Wai en orden inverso:

·     My Blueberry Nights (2007)
·     Eros (Segmento "La mano") (2004)
·     2046 (2004)
·     Six Days (videoclip de Dj Shadow) (2002)
·     The Follow (cortometraje) (2001)
·     In the Mood for Love (Deseando amar) (2000)
·     Happy Together (1997)
·     Fallen Angels (1995)
·     Chungking Express (1994)
·     Ashes of Time (1994)
·     Days of Being Wild (1991)
·     As Tears go By (1988)
En la última escena de In the Mood for Love el protagonista masculino, al cabo de los años, viaja a las ruinas de Angkor, en Camboya. Allí, entre palacios  y maleza, busca un agujero pequeño, un simple hueco, una hendidura en la piedra vieja para depositar algo.

La cámara  se aleja para mostrarnos la grandiosidad del lugar y la pequeñez y  soledad de ese hombre, que en un rincón, deposita en ese pequeño hoyo no sabemos qué, y que agarrándose a la piedra la abraza y la besa, besa esa oquedad, esa abertura en la que acaba de depositar su secreto, su mensaje.

La besa con determinación y fuerza.

Besa el vientre de una piedra vieja en la que ha depositado su joya.


Para toda la eternidad.

La música cesa.

Silencio.
19 de setiembre de 2007


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada